สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

THAI AGRO BUSINESS ASSOCIATION

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร มีหน้าที่ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดการค้าเสรีได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของทั้งผู้ประกอบกิจการด้านสารเคมีเกษตร และเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีเกษตรได้เลือกซื้อสินค้าเคมีเกษตรในราคาสมเหตุสมผล มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 0 min readPublished On: เมษายน 18, 2024

  6 เม.ย.67 สมาคมฯ ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน มีคุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, คุณพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาร่วมงานดังกล่าว

 • 0.3 min readPublished On: มกราคม 23, 2024

  19/ม.ค./67 สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบ ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ&คอนเวนชั่น หลังจบการประชุมในช่วงเย็น มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำต่อการเกษตรของไทย ภายใต้สถานการณ์และผลกระทบ จาก El Niño 2024 …” โดย รศ.ดร.เสรี

 • 0 min readPublished On: พฤศจิกายน 6, 2023

  ⚽ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร  นำโดย คุณมณฑล เกียรติกมลวงศ์ อุปนายกฯ และทีมงานบริษัท มิตรสมบูรณ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ของสมาคมฯ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอล 8 คน “TABA CHARITY CUP #2” เพื่อคน’เกษตร ชิงถ้วยรางวัล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลม.เกษตรศาสตร์ และบริจาคเป็นทุนรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • 0 min readPublished On: ตุลาคม 10, 2023

  🚩 6 ต.ค. 66 สมาคมคนไทยฯ, สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมหารือชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนวันตถุอันตรายภายใต้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ.2551" ณ ห้องพระพรหม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐและเอกชนกว่า 250 คน

 • 0 min readPublished On: ตุลาคม 3, 2023

  🚩2 ต.ค. 66 นายกสมาคมฯ คุณจารึก ศรีพุทธชาติ พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิก 2 บริษัท ได้แก่ บจก.ไทย อะโกรเทรด และบจก.เอสทีม อินเตอร์เทรด ซึ่งเข้าร่วมโครงการลดราคาฯ นำสินค้าไปโชว์ในงาน มีการประชุมหารือติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ 📌ณ ห้องบุรฉัตรไชยยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 • 0.1 min readPublished On: ตุลาคม 2, 2023

  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 66 สมาคมฯ จัดการอบรม เรื่อง "โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน " ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1-3 โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้สนใจที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกเข้าร่วมอบรม จำนวน 147 คน