Latest News From The Butchers Block

Recent Articles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vestibulum aliquam cursus. Mauris molestie aliquam urna. Curabitur nec eleifend risus. Integer eget libero sed elit pharetra ultricies eu in augue.

 • 0 min readPublished On: พฤษภาคม 27, 2024

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สมาคมฯ จัดสัมมนา เรื่อง "ความก้าวหน้าในงานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับโดรนการเกษตร" ณ ห้องแมกโนเลีย 2 ชั้น 4 โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  โดยมีคุณจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 60

 • 0 min readPublished On: พฤษภาคม 27, 2024

  ในวันที่ 24 เมษายน 2567  สมาคมฯ ได้นำคณะผู้ร่วมงานเดินทางไปเยี่ยมชม “สวนบ้านเรา” ซึ่งเป็นสวนทุเรียนเชิงเกษตร โดยเจ้าของสวนได้จัดเตรียมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ให้ทางคณะฯ ได้ชิม และพาชมสวนอธิบายขั้นตอนการดูแลสวนทุเรียน พร้อมพาชมร้านจำหน่ายเคมีเกษตร “บ้านเราการเกษตร 11” ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวด้วย

 • 0 min readPublished On: เมษายน 28, 2024

  เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2567 สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 17th ACE Thailand AGROCHEMEX THAILAND 2024 ร่วมกับ CCPIA  ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ชั้น 4 โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์

 • 0 min readPublished On: เมษายน 18, 2024

  6 เม.ย.67 สมาคมฯ ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน มีคุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, คุณพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาร่วมงานดังกล่าว

 • 0.3 min readPublished On: มกราคม 23, 2024

  19/ม.ค./67 สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบ ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ&คอนเวนชั่น หลังจบการประชุมในช่วงเย็น มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำต่อการเกษตรของไทย ภายใต้สถานการณ์และผลกระทบ จาก El Niño 2024 …” โดย รศ.ดร.เสรี

 • 0 min readPublished On: พฤศจิกายน 6, 2023

  ⚽ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร  นำโดย คุณมณฑล เกียรติกมลวงศ์ อุปนายกฯ และทีมงานบริษัท มิตรสมบูรณ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ของสมาคมฯ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอล 8 คน “TABA CHARITY CUP #2” เพื่อคน’เกษตร ชิงถ้วยรางวัล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลม.เกษตรศาสตร์ และบริจาคเป็นทุนรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • 0 min readPublished On: ตุลาคม 10, 2023

  🚩 6 ต.ค. 66 สมาคมคนไทยฯ, สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมหารือชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนวันตถุอันตรายภายใต้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ.2551" ณ ห้องพระพรหม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐและเอกชนกว่า 250 คน

 • 0 min readPublished On: ตุลาคม 3, 2023

  🚩2 ต.ค. 66 นายกสมาคมฯ คุณจารึก ศรีพุทธชาติ พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิก 2 บริษัท ได้แก่ บจก.ไทย อะโกรเทรด และบจก.เอสทีม อินเตอร์เทรด ซึ่งเข้าร่วมโครงการลดราคาฯ นำสินค้าไปโชว์ในงาน มีการประชุมหารือติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ 📌ณ ห้องบุรฉัตรไชยยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 • 0.1 min readPublished On: ตุลาคม 2, 2023

  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 66 สมาคมฯ จัดการอบรม เรื่อง "โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน " ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1-3 โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้สนใจที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกเข้าร่วมอบรม จำนวน 147 คน

 • 0.1 min readPublished On: กันยายน 7, 2023

  สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กำหนดจัดให้มีการอบรม เรื่อง “โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 3 โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และวิธีการจากการอบรม ไปใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชและเมลงศัตรูพืชในทุเรียน ไม่ให้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร อันจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ