ในวันที่ 24 เมษายน 2567  สมาคมฯ ได้นำคณะผู้ร่วมงานเดินทางไปเยี่ยมชม “สวนบ้านเรา” ซึ่งเป็นสวนทุเรียนเชิงเกษตร โดยเจ้าของสวนได้จัดเตรียมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ให้ทางคณะฯ ได้ชิม และพาชมสวนอธิบายขั้นตอนการดูแลสวนทุเรียน พร้อมพาชมร้านจำหน่ายเคมีเกษตร “บ้านเราการเกษตร 11” ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวด้วย