เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2567 สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 17th ACE Thailand AGROCHEMEX THAILAND 2024 ร่วมกับ CCPIA  ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ชั้น 4 โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสินค้าปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืช และเคมีเกษตรนานาชาติ