🌿 19/ม.ค./67 สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบ ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ&คอนเวนชั่น 🫱🏻 หลังจบการประชุมในช่วงเย็น มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำต่อการเกษตรของไทย ภายใต้สถานการณ์และผลกระทบ จาก El Niño 2024 …” โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญ IPCC และผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต  ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งในปีนี้ มีกิจกรรม 🌟“TABA New Year Fun เขียวเหนี่ยวทรัพย์ 2024”  ให้ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมสนุกแต่งกายด้วยชุดสีเขียว และลุ้นรับของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก สนุกสนานกันถ้วนหน้า 🥰🥰