🚩2 ต.ค. 66 นายกสมาคมฯ คุณจารึก ศรีพุทธชาติ พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิก 2 บริษัท ได้แก่ บจก.ไทย อะโกรเทรด และบจก.เอสทีม อินเตอร์เทรด ซึ่งเข้าร่วมโครงการลดราคาฯ นำสินค้าไปโชว์ในงาน มีการประชุมหารือติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ 📌ณ ห้องบุรฉัตรไชยยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์