เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. สมาคมฯ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร คุณเสกสรรค์ วรรณกรี และผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตร คุณธรรมรัตน์ ทองมี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอทราบนโยบาย พร้อมขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของสำนักควบคุมพืชและกลุ่มสารวัตรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก โดยมี คุณจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมฯ, คุณโกญจนาท เรืองรอง อุปนายกฯ,คุณศตพล โลกวิทย์ อุปนายก, คุณนัฎจวง แซ่หลี เลขาธิการ, คุณมานะ เซียวศิริกุล กรรมการฯ, และคุณนิติ ธนสกุลชัย กรรมการฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าพบ