อวยพรปีใหม่...ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร Print
Written by Administrator   
Tuesday, 13 January 2015 14:23
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.วีรวุฒิ  กตัญญูกุล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ,คุณวีรยุทธ  จิรพณิช อุปนายกฯ, คุณโกญจนาท เรืองรอง

และคุณไพโรจน์  ชัยพุฒิ  กรรมการบริหารสมาคมฯเข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่

และมอบช่อดอกไม้ ให้กับท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอนันต์  สุวรรณรัตน์

ณ ห้องอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งได้พูดคุยเรื่องจดหมายที่สมาคมฯ

ได้สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนของสมาชิก

และหนังสือเรียนเชิญบรรยายในงานเลี้ยงสังสรรค์ประชุมใหญ่สามัญ 2558  
ของสมาคมฯ ด้วย


Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 14:30