Home
สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน CAC PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 14:16 น.

สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน  CAC 6th Asia Summit 2017

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ซึ่งในพิธีเปิดงานในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

คุณยุทธนา นรภูมิพิภัทร์ รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษ

โดย คุณจารึก ศรีพุทธชาติ อุปนายกฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ

เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ " Thailand Pesticides Market"

และคุณศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เป็นผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมบรรยาย

ในหัวข้อ "Thailand Pesticides Registration and Management Updates"

โดยในงานมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเคมีเกษตรจากหลายประเทศเข้าร่วมออกบูธ


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 14:57 น.