Home
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:59 น.

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร....จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2558  ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น

ในการประชุมมีวาระสำคัญเพื่อรับรองคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 20 ท่าน

และในช่วงบ่าย มีการบรรยายพิเศษ โดยคุณศรัณย์  วัธนธาดา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้กับสมาชิกด้วย....

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:07 น.