Home
รายงานความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2011 เวลา 13:25 น.

สรุปประเด็นการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

รายงาน กรอ. ครั้งที่ 1

รายงาน กรอ. ครั้งที่ 2

รายงาน กรอ. ครั้งที่ 3

รายงาน กรอ. ครั้งที่ 4

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 13:26 น.