Home

Who's Online

We have 29 guests online

Weather

การแข่งขัน Golf TABA 56 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 12 November 2013 11:53
There are no translations available.

Last Updated on Tuesday, 12 November 2013 12:02
 
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ๒๕๕๖ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 03 October 2013 16:25
There are no translations available.

แจ้งสมาชิกทราบ !!

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๖

ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด


 
แจ้งประกาศกรมวิชกาารเกษตร_Q Shop PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 03 October 2013 16:16
There are no translations available.

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้เสนอแก้ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้พิจารณาและลงนามในประกาศกรมวิชาการเกษตร

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด....

Last Updated on Thursday, 03 October 2013 16:23
 
เชิญร่วมงาน CAC Asia Summit 2013 PDF Print E-mail
Written by Due   
Tuesday, 03 September 2013 14:03
There are no translations available.

ดาวน์โหลด ใบตอบรับเข้าร่วมงาน CAC

Last Updated on Tuesday, 03 September 2013 14:34
 
เชิญชวนสมาชิกเสนอผลงานวิจัย PDF Print E-mail
Written by ดิว   
Thursday, 25 July 2013 09:47
There are no translations available.

สมาคมฯ ขอเชิญชวนท่านสมาชิก เสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
หรือร่วมส่งภาพถ่ายงานทางด้านการเกษตรเข้าร่วมประกวด

ในการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุม เสนอผลงาน และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5797813-4 02-9405825 มือถือ 089-4458346, 084-6977377
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หรือเข้าดูรายละเอียดของงานได้ที่ www.ezathai.org

Last Updated on Thursday, 25 July 2013 10:10
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 9 of 19
 
July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
act3small.jpg
Banner
Banner