👉 ร่วมงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรและก้าวไปในทรรศวรรษที่ 6”

🌼 สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร โดย คุณจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมฯ ร่วมเสวนาฯ ในหัวข้อ “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร