ในวันที่ 24 เมษายน 2567  สมาคมฯ ได้นำคณะผู้ร่วมงาน ACE Thailand 17th เดินทางไปเยี่ยมชม “สวนบ้านเรา” ซึ่งเป็นสวนทุเรียนเชิงเกษตร  ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลสวนทุเรียน ที่ อ.แกลง จ.ระยอง