• 0 min readPublished On: พฤษภาคม 27, 2024

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สมาคมฯ จัดสัมมนา เรื่อง "ความก้าวหน้าในงานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับโดรนการเกษตร" ณ ห้องแมกโนเลีย 2 ชั้น 4 โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  โดยมีคุณจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 60

 • 0 min readPublished On: พฤษภาคม 27, 2024

  ในวันที่ 24 เมษายน 2567  สมาคมฯ ได้นำคณะผู้ร่วมงานเดินทางไปเยี่ยมชม “สวนบ้านเรา” ซึ่งเป็นสวนทุเรียนเชิงเกษตร โดยเจ้าของสวนได้จัดเตรียมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ให้ทางคณะฯ ได้ชิม และพาชมสวนอธิบายขั้นตอนการดูแลสวนทุเรียน พร้อมพาชมร้านจำหน่ายเคมีเกษตร “บ้านเราการเกษตร 11” ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวด้วย

 • 0 min readPublished On: เมษายน 28, 2024

  เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2567 สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 17th ACE Thailand AGROCHEMEX THAILAND 2024 ร่วมกับ CCPIA  ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ชั้น 4 โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์

 • 0 min readPublished On: เมษายน 18, 2024

  6 เม.ย.67 สมาคมฯ ร่วมงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน มีคุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, คุณพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาร่วมงานดังกล่าว

 • 0.3 min readPublished On: มกราคม 23, 2024

  19/ม.ค./67 สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบ ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ&คอนเวนชั่น หลังจบการประชุมในช่วงเย็น มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำต่อการเกษตรของไทย ภายใต้สถานการณ์และผลกระทบ จาก El Niño 2024 …” โดย รศ.ดร.เสรี

 • 0 min readPublished On: พฤศจิกายน 6, 2023

  ⚽ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร  นำโดย คุณมณฑล เกียรติกมลวงศ์ อุปนายกฯ และทีมงานบริษัท มิตรสมบูรณ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ของสมาคมฯ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอล 8 คน “TABA CHARITY CUP #2” เพื่อคน’เกษตร ชิงถ้วยรางวัล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลม.เกษตรศาสตร์ และบริจาคเป็นทุนรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • 0 min readPublished On: ตุลาคม 10, 2023

  🚩 6 ต.ค. 66 สมาคมคนไทยฯ, สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมหารือชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนวันตถุอันตรายภายใต้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ.2551" ณ ห้องพระพรหม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐและเอกชนกว่า 250 คน

 • 0 min readPublished On: ตุลาคม 3, 2023

  🚩2 ต.ค. 66 นายกสมาคมฯ คุณจารึก ศรีพุทธชาติ พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิก 2 บริษัท ได้แก่ บจก.ไทย อะโกรเทรด และบจก.เอสทีม อินเตอร์เทรด ซึ่งเข้าร่วมโครงการลดราคาฯ นำสินค้าไปโชว์ในงาน มีการประชุมหารือติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ 📌ณ ห้องบุรฉัตรไชยยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 • 0.1 min readPublished On: ตุลาคม 2, 2023

  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 66 สมาคมฯ จัดการอบรม เรื่อง "โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน " ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1-3 โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  โดยมีผู้สนใจที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกเข้าร่วมอบรม จำนวน 147 คน

 • 0.1 min readPublished On: กันยายน 7, 2023

  สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กำหนดจัดให้มีการอบรม เรื่อง “โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 3 โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และวิธีการจากการอบรม ไปใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชและเมลงศัตรูพืชในทุเรียน ไม่ให้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร อันจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

 • 0.3 min readPublished On: กันยายน 7, 2023

  กลับมาอีกครั้งแล้ว กับการแข่งขันฟุตบอล TABA Charity Cup ครั้งที่ 2 ฟุตบอล' การกุศล ' เพื่อ คน'เกษตร รายการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงถ้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร จัดโดย<< สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร>> มี บริษัท มิตรสมบูรณ์ จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดงานในปี

 • 0 min readPublished On: สิงหาคม 29, 2023

  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. สมาคมฯ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร คุณเสกสรรค์ วรรณกรี และผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตร คุณธรรมรัตน์ ทองมี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอทราบนโยบาย พร้อมขอคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของสำนักควบคุมพืชและกลุ่มสารวัตรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก โดยมี คุณจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมฯ, คุณโกญจนาท เรืองรอง

 • 0 min readPublished On: สิงหาคม 25, 2023

  เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66 คุณวีรยุทธ จิรพณิช อุปนายกฯ และคุณศตพล โลกวิทย์ อุปนายกฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าพบแสดงความยินดีและมอบจดหมายแสดงความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทย  โดยมีคุณวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และประธานยุทธศาสตร์เกษตร พรรคเพื่อไทย ให้การต้อนรับ และขอคำปรึกษาในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้แทนจากสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมเข้าพบด้วย  ณ

 • 0 min readPublished On: สิงหาคม 21, 2023

  🌼 สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร โดย คุณจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมฯ ร่วมเสวนาฯ ในหัวข้อ “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” ในงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” ซึ่งกรมวิชาการเกษตร จัดขึ้นเมื่อวัน 19- 20 ส.ค. 2566 ณ

 • 0.1 min readPublished On: กรกฎาคม 5, 2023

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

 • 0.1 min readPublished On: พฤษภาคม 16, 2023

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

 • 0.1 min readPublished On: พฤษภาคม 16, 2023

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

 • 0.1 min readPublished On: พฤษภาคม 16, 2023

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna