สมาคมฯ กำหนดจัดการอบรม เรื่อง “โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน”

Home/สมาคมฯ กำหนดจัดการอบรม เรื่อง “โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน”/

สมาคมฯ กำหนดจัดการอบรม เรื่อง “โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน”

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กำหนดจัดให้มีการอบรม เรื่อง “โรคและแมลงศัตรูพืชในทุเรียน” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 8.00-17.00

สมาคมฯ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. สมาคมฯ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร คุณเสกสรรค์

เข้าพบแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยและหารือการแก้ปัญหาภาคการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66 คุณวีรยุทธ จิรพณิช อุปนายกฯ และคุณศตพล โลกวิทย์ อุปนายกฯ

👉 ร่วมงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรและก้าวไปในทรรศวรรษที่ 6”

🌼 สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร โดย คุณจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมฯ ร่วมเสวนาฯ ในหัวข้อ “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร

Go to Top