ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 Print
Written by ดิว   
Wednesday, 27 January 2016 10:50
There are no translations available.

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องแมจิก 3 รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โดยได้เชิญ คุณศุภรัตน์  โฆษิตเจริญกุล ผอ.กลุ่มควบคุมปุ๋ย และคุณทิพวรรณ เกิดศิริ

นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการ ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน กรมวิชาการเกษตร

ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้สมาชิกในเรื่อง "Single Window" ด้วย

และในเวลา 18.00 น. มีงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่สมาชิก

โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับเชิญ มาร่วมงานด้วย


Last Updated on Wednesday, 27 January 2016 11:01