เข้าพบอวยพรปีใหม่^กรมการข้าว Print
Written by ดิว   
Friday, 08 January 2016 16:28
There are no translations available.

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร นำโดย ดร.วีรวุฒิ  กตัญญูกุล นายกสมาคมฯ

,คุณสุภนันทน์  ศรีทองสุข อุปนายกฯ และคุณปราโมทย์  ติรไพรวงศ์ อุปนายกฯ

เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ กับท่านอธิบดีกรมการข้าว นายอนันต์  สุวรรณรัตน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ กรมการข้าว พร้อมทั้งได้มอบโปสเตอร์

"เกษตรกรไทย ฉลาดซื้อสารกำจัดศัตรูพืช" จำนวน 1,000 แผ่น

เพื่อให้ท่านอธิบดีฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไป.......


Last Updated on Friday, 08 January 2016 16:41