Home
Update ข้อบังคับสมาคมฯ แก้ไข หมวดที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 15:58 น.

สมาคมฯ ขอประกาศการปรับแก้ข้อบังคับสมาคมฯ ในหมวดที่ 5

ตามมติเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ดังนี้