Home
สมาคมฯ ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการอารักขาพืช คท.12 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 10:47 น.

สมาคมฯ ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12

(The 12th National Plant Protection Conference)

"อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน"

ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย