Home
แสดงความยินดีขึ้นบ้านใหมส.วิทยาการวัชพืช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 10:51 น.

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร นำช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี

กับสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย

ในงาน "ขึ้นบ้านใหม่และเปิดป้ายสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย"

เมื่่อศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ตึกกลุ่มวิจัยวัชพืช

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 16:11 น.