Home
เอกสารรายงานผลการขึ้นทะเบียนจากการประชุมกรอ.ครั้งที่ 5/54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2011 เวลา 09:41 น.

รายการเอกสารที่ได้รับจากการประชุมกรอ. ครั้งที่ 5/54


     1. รายชื่อวัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว

     2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

     3. รายชื่อวัตถุอันตรายที่ผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

         ครั้งที่ 1-1/2554-12-12/2554

     4. แนวทางที่นำเสนอพิจารณาใน การประชุมกรอ. ครั้งที่ 5/2554

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2012 เวลา 11:43 น.